18 de juny de 2022
Sitges (Barcelona): Casino Prado Suburense

26è Concurs Josep Mirabent i Magrans

Música de Cambra i Cant