Project Description

PROGRAMA «Integral de la obra para piano de Margarida Orfila (1889-1970)» – piano
Melodia / Sonata / Primer temps d’una sonata / Scherzo Op.22 / Petites semblances Op.24 / Quatre estudis

PROGRAMA «Sturm und drand» – fortepiano
J. Haydn: Sonata Hob. XVI en do menor / W.A. Mozart: Sonata KV 457 en do menor / L.v. Beethoven: Sonata nº 8 Op. 13 en do menor “Grande Sonate Pathetique»

PROGRAMA «Haydn: del clavicémbalo al fortepiano» – clave y fortepiano
Partita en Sol Mayor, Hob. XVI: 6 / Sonata en Fa Mayor, Hob. XVI: 23 / Variaciones en fa menor, Hob. XVII: 6 / Fantasía en Do Mayor, Hob. XVII: 4