Primeres edicions de música de Margarida Orfila per a Brotons & Mercadal Edicions Musicals. Edició a cura d’Isabel Fèlix.

  • “Tres Melodies” per a piano
  • “Primer Temps d’una Sonata” per a piano
  • “Sonata” per a piano
  • “Frisança”, “Barcarola” i “Scherzando” per a violí i piano
  • “Melodia”, “Llegenda” y “Tarantel·la” per a cello i piano
  • “Lento” per a violí, viola, cello i contrabaix

Veure al web de l’editorial