1 de febrero de 2023

Universitat de Barcelona, a las 13h

Actuación en la presentación del informe «La situació de la música clàssica a Catalunya (2021) de la ACIMC.

Isabel Fèlix, piano – obras de Margarida Orfila