Isabel Fèlix desenvolupa la seva activitat interpretativa com a pianista, fortepianista i clavecinista en projectes que van des de la música antiga a la contemporània, com a solista i en conjunts de música de cambra des de duets a quintets, amb veu i instruments de corda, vent i percussió.