3, 4 y 5 de octubre de 2014
Capellades(Barcelona): Sala Paper de Música
Solfa Recordings

Laura Gaya, violín -Isabel Fèlix, piano

Obras de M. Orfila, M. Blancafort, J.Massià y F. Mompou.

Comprar CD