1 de febrer de 2023

Universitat de Barcelona, a les 13h

Actuació en la presentació de l’informe “La situació de la música clàssica a Catalunya (2021) de l’ACIMC.

Isabel Fèlix, piano – obres de Margarida Orfila