19 de març de 2015
Entrevista a “Barcelona Clásica” sobre la interpretació amb criteris històrics.