3 de juny de 2023
Sitges (Barcelona): Casino Prado Suburense

27è Concurs Josep Mirabent i Magrans

Música de Cambra