16th October 2020
Barcelona: Fort Pienc, at 19:00

Carme Arrufat, flauta – Joan Estellés, clarinete – Isabel Fèlix, piano

“Opera fantasies”