18 d’octubre de 2019
Palma de Mallorca: Església de la Mercè, a les 20h

Banda Municipal de Palma – Isabel Fèlix, clavicèmbal

Obres de G.F. Händel i A. Soler

Festival de Música Antiga de Palma